Chứng khoán Đại Nam

Cập nhập tin tức Chứng khoán Đại Nam

Về tay đại gia Phương Hữu Việt, Chứng khoán Đại Nam đổi tên mới

Ngày 18/8/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam được thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE.

Đang cập nhật dữ liệu !