Chủ tịch HĐND các tỉnh Bạc Liêu, Hòa Bình, Vĩnh Long, Lào Cai, Đồng Tháp...

Trong khoảng 1 tuần qua, nhiều tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu lãnh đạo HĐND và UBND.

Bạc Liêu

Ngày 17/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết niêm yết danh sách bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Bà Lê Thị Ái Nam, sinh năm 1963, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Lê Thanh Hùng và ông Hồ Thanh Thủy.

Về các chức danh chủ chốt UBND tỉnh, ông Dương Thành Trung, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông Lê Minh Chiến, Phan Như Nguyện và Vương Phương Nam.

Hòa Bình

Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp kỳ thứ nhất. 

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Hoàng Văn Tứ và ông Đinh Hữu Dực giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh Hòa Bình bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI; các ông Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Dũng tái cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vĩnh Long

Ngày 20/6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, ông Trương Văn Sáu, sinh năm 1959, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu là ông Bùi Văn Nghiêm và ông Nguyễn Minh Dũng. Các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban của 3 Ban HĐND tỉnh khóa IX (gồm Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế) và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX cũng được kiện toàn tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1959, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là ông Lê Quang Trung, ông Lữ Quang Ngời và ông Trần Hoàng Tựu (đều là Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII). Kỳ họp cũng đã bầu 19 ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long khóa IX và 33 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021. 

Lào Cai

Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh quan trọng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Đặng Xuân Phong tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp

Sáng 22/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX tổ chức kỳ họp lần thứ nhất với sự tham dự của 63/63 đại biểu.

Sau phần báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân.

Chủ tịch HĐND các tỉnh Bạc Liêu, Hòa Bình, Vĩnh Long, Lào Cai, Đồng Tháp... - ảnh 1

Ông Phan Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX với 95,23% số phiếu (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Kết quả, ông Phan Văn Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 60/63 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,23%.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là ông Trần Anh Dũng (tái đắc cử) và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh khoá VIII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh khoá IX là ông Đoàn Tấn Bửu; ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Châu Hồng Phúc (tái đắc cử).

Tiền Giang

Ngày 22/6, tại kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VIII tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá IX.

Bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và ông Phạm Văn Bảy, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khoá VIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lê Văn Nghĩa; ông Trần Thanh Đức, ông Phạm Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Trà Vinh

Ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kết quả, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII và bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các chức danh trưởng ban và phó trưởng ban của bốn ban trong Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được kiện toàn.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đồng Văn Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Ngọc Khánh (t.h)

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !