cho vay bất động sản

Cập nhập tin tức cho vay bất động sản

Các ngân hàng hiện cho vay bất động sản ra sao?

Khảo sát dư nợ cho vay bất động sản của các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản vẫn còn khá cao.

Đang cập nhật dữ liệu !