chết bất thường

Cập nhập tin tức chết bất thường

11 con dê chết bất thường khi vào nghĩa địa ăn cỏ

Trong 2 ngày, người phụ nữ tá hỏa vì đàn dê 11 con tự nhiên lăn đùng ra chết khi vào ăn cỏ trong nghĩa địa.

Đang cập nhật dữ liệu !