chất lượng hàng online

Cập nhập tin tức chất lượng hàng online

Đi chợ online: Méo mặt với hậu chốt đơn

Mua hàng online, chốt đơn có lẽ là niềm vui của không ít người trong những ngày thành phố giãn cách. Nhưng hậu chốt đơn khiến nhiều người méo mặt.

Đang cập nhật dữ liệu !