cây thầu dầu tím

Cập nhập tin tức cây thầu dầu tím

Cây 'có chất độc gấp 6.000 lần xyanua' có phải cây thầu dầu tía ở Việt Nam?

'Cây thầu dầu tía không độc đến mức 'tất cả các bộ phận đều có độc tính cao, chỉ một lượng độc bằng hạt cát cũng có thể cướp đi sinh mạng của một người trưởng thành', TS Ngô Đức Phương nói.

Đang cập nhật dữ liệu !