cây cổ

Cập nhập tin tức cây cổ

Phát hiện ra cây lâu đời nhất thế giới

Một cây tùng bách mới phát hiện ở Chile ước tính khoảng 5.484 năm tuổi, và được cho là cây lâu đời nhất thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !