Cách làm giàu

Cập nhập tin tức Cách làm giàu

9X Hà Nội kiếm nửa tỷ mỗi năm nhờ nuôi con cà cuống

Nguồn lợi từ việc nuôi cà cuống khá cao, với giá bán 50.000 đồng/con đực sống, mỗi tháng anh Hoàng Anh cũng thu lãi khoảng 50 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí.

Đang cập nhật dữ liệu !