Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cần xây dựng biện pháp đảm bảo ATTT phù hợp

ICTnews - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị, căn cứ vào Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ cần xây dựng các biện pháp thực thi, bảo đảm ATTT phù hợp với đơn vị mình.
Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cần xây dựng biện pháp đảm bảo ATTT phù hợp - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT  Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ diễn ra ngày 26/10 tại Hà Nội (Ảnh: Thảo Anh)

Hội nghị phổ biến Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT vừa được Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục ATTT và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức hôm nay, ngày 26/10/2017 tại Hà Nội.

Cùng với việc phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT đã được ban hành tại Quyết định 856 ngày 6/6/2017, hội nghị cũng đề cập đến những vấn đề liên quan tới công tác đảm bảo ATTT của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ  trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình ATTT ngày càng diễn biến phức tạp với sự gia tăng mạnh các nguy cơ mất ATTT mạng.

Bộ TT&TT là Bộ sở hữu nhiều hệ thống thông tin quan trọng, có vai trò quyết định đến sự vận hành quản lý thông suốt của một trong những hạ tầng quan trọng của đất nước là viễn thông. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

“Với tính chất như vậy, việc bảo đảm ATTT trong nội bộ của Bộ TT&TT là hết sức quan trọng. Do đó, chúng ta phải có Quy chế về bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Việc ban hành Quy chế ATTT sẽ giúp bảo đảm thực thi và kiểm tra ATTT của các đơn vị. Căn cứ vào Quy chế, các đơn vị cần xây dựng các biện pháp thực thi, bảo đảm ATTT phù hợp cho  đơn vị mình”, Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tham dự hội nghị tập trung tiếp thu nội dung của Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ; đồng thời thảo luận, làm rõ những thắc mắc liên quan đến Quy chế để ứng dụng vào thực tế; qua đó giúp các đơn vị thuộc Bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT; chú trọng kết hợp hài hòa các yếu tố về quy trình vận hành, quản lý cũng như đầu tư trang thiết bị một cách phù hợp, tránh việc đầu tư lãng phí, không khai thác, sử dụng hiệu quả.

Trong chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT, ông Võ Quốc Trường cho biết, hoạt động bảo đảm ATTT trong Bộ TT&TT và các đơn vị trực thuộc Bộ đã ngày càng được chú trọng. Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã bước đầu chú ý đến trang thiết bị phần mềm diệt virus, tường lửa, quản lý truy xuất dữ liệu và triển khai các quy trình về an toàn, bảo mật thông tin.

Cũng theo ông Trường, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác ATTT cũng đã được Bộ TT&TT và một số đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm. Tuy nhiên, số lượng các cán bộ được tham gia những khóa đào tạo chuyên sâu, hoặc có các chứng chỉ quốc tế về CNTT, ATTT cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn còn tương đối thấp. Do đó, để có cơ sở quy định về bảo đảm ATTT trong các hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xây dựng Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ.

Được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký quyết định ban hành ngày 6/6/2017, Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT quy định phạm vi tài nguyên thông tin  và các nguyên tắc, chính sách, biện pháp cơ bản bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ.  Quy chế áp dụng với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT (cơ quan, đơn vị) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị (cá nhân) tham gia vào hoạt động ứng dụng  CNTT của Bộ.

Quy chế quy định rõ tài nguyên cần bảo đảm ATTT của Bộ  TT&TT gồm các thành phần chính: Hệ thống hạ  tầng kỹ thuật; Hệ thống thông  tin, phần mềm, ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Thông tin, dữ liệu được trao đổi, truyền tải, xử lý và lưu trữ trên hạ tầng kỹ thuật của Bộ TT&TT.

Việc bảo đảm ATTT  là yêu cầu bắt buộc, có tính xuyên suốt và phải thường xuyên, liên tục được nâng cao, cải tiến trong quá trình thu thập, tạo lập, xử lý, truyền tải, lưu trữ, sử dụng thông tin, dữ liệu; thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. Cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Bộ TT&TT về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm ATTT.

Quy chế cũng quy định các dự án ứng dụng CNTT hoặc dự án có cấu phần CNTT phải có ý kiến thẩm định nội dung liên quan đến ATTT trước khi được phê duyệt. Khi thực hiện thuê dịch vụ CNTT hoặc sử dụng dịch vụ CNTT do bên thứ ba cung cấp, cơ quan, đơn vị và cá nhân phải làm quản lý việc sở hữu thông tin, dữ liệu từ dịch vụ đó; yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo mật thông tin; không để nhà cung cấp dịch  vụ truy nhập, sử dụng thông tin, dữ liệu  thuộc phạm vi nhà nước quản lý.

Ngoài ra, một nguyên tắc chung nữa trong bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT là việc xử lý sự cố ATTT phải phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, cùng với việc quy định cụ thể về đảm bảo ATTT mức vật lý, khi sử dụng máy tính, với mạng máy tính, mức ứng dụng, mức dữ liệu…, Quy chế bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT cũng quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, đó là: Vi phạm các quy định, quy chế, quy trình về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm ATTT đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin của Bộ TT&TT;  Truy nhập, tác động trái phép, làm sai lệch, gây nguy hại đến thông tin, dữ liệu hoặc xâm phạm ATTT của cơ quan, đơn vị và cá nhân khác.

Quy chế cũng nghiêm cấm hành vi tấn công, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc ngăn chặn trái phép, gây gián đoạn truy nhập hợp pháp của người sử dụng đối với hệ thống thông tin; sử dụng tài nguyên thông  tin của Bộ để phát tán thư  rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định chi tiết về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng như trách nhiệm của các đơn vị chức năng của Bộ gồm Trung tâm Thông tin, Cục ATTT, Trung tâm VNCERT.

M.T

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !