BV Đa khoa Hà Đông

Cập nhập tin tức BV Đa khoa Hà Đông

Ổ dịch công trình xây dựng BV đa khoa Hà Đông chưa xác định được nguồn lây

Trung tâm Y tế (TTYT) quận Hà Đông sáng nay sẽ mở rộng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ xung quanh bệnh viện như nhà thuốc và Chợ Vồ…

Đang cập nhật dữ liệu !