Buôn Hluk

Cập nhập tin tức Buôn Hluk

Đám tang tối giản ở buôn làng chưa từng có ca Covid-19 giữa đại dịch

Những thay đổi lớn của bà con buôn Hluk, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) trong nhận thức dẫn đến sự thay đổi một số phong tục đã giữ cho buôn làng và cả xã an toàn trước đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !