bữa ăn

tin tức về bữa ăn mới nhất

Bảo đảm an toàn, chất lượng trong bữa ăn bán trú
 

13/05/2022

Sau một năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã tổ chức ăn bán trú trở lại.