Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu- Cơ quan Bộ Quốc phòng ngày 13/8 tại Hà Nội.
Dự đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu- Cơ quan Bộ Quốc phòng còn có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: thường xuyên nắm chắc tình hình quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, các mặt công tác đều hoàn thành tốt và xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã biểu dương những kết quả Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua và kết quả tổ chức đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu - ảnh 1

Các đại biểu dự đại hội Nguồn: mod.gov.vn

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu và xử lý khôn khéo, cương quyết, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh; tham mưu, đầu tư hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, thao trường, bãi tập; xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng, tổ chức biên chế. Công tác đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật có sự đổi mới nội dung, chương trình; kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quân sự quốc phòng; tham mưu, chỉ huy các lực lượng tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; phòng chống tội phạm. Đảng bộ BTTM cũng lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự quốc phòng, góp phần tăng cường lòng tin, thúc đẩy giao lưu kinh tế, đoàn kết với các nước trên thế giới; tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình; công tác hậu cần, tài chính, đầu tư được thực hiện tốt. Xây dựng Đảng bộ TSVM, BTTM vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức… Qua đó khắc họa sâu đậm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao…

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu - ảnh 2

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Nguồn: mod.gov.vn

Đại tướng Phùng Quang Thanh lưu ý, BTTM chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược. Khắc phục những hạn chế về triển khai thực hiện 3 khâu đột phá; kết hợp kinh tế và quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị để góp phần giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường năng lực công tác tham mưu chiến lược và nghiên cứu chiến lược về quốc phòng, quân sự để nắm chắc tình hình, đánh giá, phân tích, dự báo, tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ không để bị động, bất ngờ; tham mưu, phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; rà soát, bổ sung điều chỉnh, xây dựng kịp thời các phương án SSCĐ, phòng chống thiên tai không để bị động bất ngờ; xây dựng lực lượng chủ lực, địa phương, dự bị động viên dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh. Làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật; khắc phục hậu quả sau chiến tranh; phòng chống thiên tai; phòng chống khủng bố. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; lãnh đạo làm tốt công tác hậu cần, tài chính, đầu tư, lao động sản xuất bảo đảm đúng pháp luật, đoàn kết, hiệu quả, an toàn. Đồng thời đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng trận địa tư tưởng tốt, không để bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất và năng lực…

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/8). Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng tại Đại hội XVII, nhiệm ký 2015-2020; dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !