bộ quốc phòng Mỹ

Cập nhập tin tức bộ quốc phòng Mỹ

Dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ không bao gồm các biện pháp trừng phạt Nga?

Theo RBC, dự thảo ngân sách quốc phòng của Hạ viện Mỹ không bao gồm các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !