Biển đảo Việt Nam

Cập nhập tin tức Biển đảo Việt Nam

Nâng cao năng lực truyền thông báo chí trong quản lý rác thải nhựa

Ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa đại dương là một vấn đề cấp bách hiện nay. Có tới hơn 900 loài sinh vật biển bị ảnh hưởng trực tiếp bởi rác nhựa. Chưa kể đến việc gây hậu quả đến sức khỏe của con người.

Đang cập nhật dữ liệu !