bia đá

Cập nhập tin tức bia đá

Bất ngờ tấm bia đá tại di tích Phu Văn Lâu bị gãy vỡ

Tấm bia đá phục chế tại di tích Phu Văn Lâu trên đường Lê Duẩn, TP Huế không biết vì lý do gì bất ngờ bị gãy vỡ nhiều đoạn.

Đang cập nhật dữ liệu !