Bát Mọt

Cập nhập tin tức Bát Mọt

Bản biên giới đầu tiên gắn số nhà sàn như nhà phố ở Thanh Hóa

Để phát triển du lịch cộng đồng và quản lý các hộ dân trong bản thuận lợi hơn, những ngôi nhà sàn tại xã vùng biên ở Thanh Hóa đã được gắn số nhà theo thứ tự.

Đang cập nhật dữ liệu !