bán heo

Cập nhập tin tức bán heo

Hàng loạt đại gia muốn kinh doanh heo

Cùng với nhóm doanh nghiệp nước ngoài, thị trường chăn nuôi, chế biến thịt heo đã xuất hiện thêm hàng loạt đại gia trong nước với tham vọng có phần trong thịt trường 15 tỷ USD này.

Đang cập nhật dữ liệu !