bài tập thở

Cập nhập tin tức bài tập thở

Lý do cần phải tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày nhằm chống chọi, vượt qua Covid-19

 Các bác sĩ khuyên, dù sốt, mệt, bệnh nhân cũng nên duy trì các bài tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !