500.000 đồng/lượt

Cập nhập tin tức 500.000 đồng/lượt

Mở quán karaoke để nhân viên bán dâm

Mở quán karaoke nhưng với mục đích trá hình cho hoạt động mại dâm. Hai nhân viên nữ của quán trực tiếp bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt.

Đang cập nhật dữ liệu !