y học thể thao

Cập nhập tin tức y học thể thao

'Trắng' bác sĩ thể thao, có nơi lấy cả cán bộ từ hội đông y sang phục vụ

Không chỉ vận đông viên thi đấu đỉnh cao mà ngay cả người dân tham gia các phong trào thể thao quần chúng cũng cần được chăm sóc y tế. Thế nhưng hiện đang 'trắng' bác sĩ thể thao.

Đang cập nhật dữ liệu !