Xung đột Ukraine - Nga

Cập nhập tin tức Xung đột Ukraine - Nga

Giành được Avdiivka từ Ukraine có ý nghĩa thế nào với Nga?

Việc giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka được xem là thắng lợi lớn nhất của Nga trong 9 tháng qua trong xung đột ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !