xung đột biên giới

Cập nhập tin tức xung đột biên giới

Xung đột có thể bùng phát thêm ở biên giới tranh chấp Trung - Ấn, vì sao?

Trung - Ấn có nguy cơ chứng kiến xung đột bùng phát thêm ở vùng biên giới tranh chấp, do hai nước liên tục có động thái củng cố phòng thủ. 

Đang cập nhật dữ liệu !