xử lý rác thải Hà Nội

Cập nhập tin tức xử lý rác thải Hà Nội

Hà Nội thúc đấu nối điện để vận hành nhà máy điện rác Sóc Sơn

Hà Nội đề nghị điện lực đấu nối điện cho Nhà máy Điện rác Sóc Sơn trong tháng 7/2021 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp thiết về xử lý rác thải cho TP Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !