Xét xử vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức: Hành trình vi phạm của 14 cán bộ địa phương

14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) sáng nay đã được TAND huyện Mỹ Đức đưa ra xét xử với hai tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

14 bị cáo được đưa ra xét xử do giao đất sai ở Đồng Tâm (Mỹ Đức)

14 bị cáo gồm những ai?

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày. 14 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm); Lê Đình Thuần (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm); Nguyễn Xuân Trường ( sinh năm  1959, nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Tâm); Nguyễn Tiến Triển (sinh năm  1954, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm);

Nguyễn Văn Bột (sinh năm 1955, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Đức (sinh năm  1965, nguyên Chủ tịch HĐND  xã Đồng Tâm); Bùi Văn Dũng (sinh năm 1958, nguyên Trưởng  Ban Tài chính xã Đồng Tâm); Bùi Văn Hồng (sinh năm 1958, nguyên Xã đội trưởng xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Minh  (sinh năm 1960, nguyên Trưởng Công an xã Đồng Tâm); Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1965, nguyên kế toán ngân sách xã Đồng Tâm);

Phạm Hữu Sách (sinh năm 1965, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức); Đinh Văn Dũng (sinh năm 1959,  nguyên Giám đốc  văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức); Bạch Văn Đông (sinh năm 1974, nguyên Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) và Trần Trung Tấn (sinh năm 1975, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức.

Trong số 14 bị cáo chỉ có 2 bị cáo mời luật sư bào chữa là Nguyễn Tiến Triển và Bạch Văn Đông. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Đức Hiệp chủ trì. Do 15/19 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan vắng mặt nên luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tiến Triển cho rằng sự vắng mặt này nếu gây ảnh hưởng đến phiên toà thì nên hoãn, còn không ảnh hưởng thì HĐXX vẫn tiến hành xét xử từng phần và áp dụng biện  pháp áp giải nếu cần thiết.

Bày tỏ quan điểm về sự vắng mặt của phần lớn những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại toà nêu, trong quá trình điều tra, những người này đã có lời khai nên sự vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. HĐXX sẽ công bố lời khai vào thời điểm phù hợp.

Hành trình sai phạm

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần, Nguyễn Xuân Trường cùng Nguyễn Tiến Triển và một số cán bộ nguyên là chủ chốt  của xã vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.

Cụ thể, Nguyễn Văn Sơn đã cấp, giao đất trái thẩm quyền cho 4 hộ với tổng diện tích hơn 1.090m2, thu tổng số tiền vụ lợi trên 28,5 triệu đồng (để ngoài ngân sách xã 15 triệu đồng; cấp giao đất cho 11 hộ không đúng đối tượng với tổng diện tích 1.285m2, không thu tiền sửa dụng đất; giao đất sai đối tượng cho 29 hộ dân với tổng diện tích 2.638m2, thu số tiền vụ lợi hơn 1,5 tỷ đồng (để ngoài ngân sách xã 50 triệu đồng). Sau đó UBND huyện Mỹ Đức đã có Quyết định số 883 ngày 31/12/2003 đã thu hồi 6.530m2 để hợp thức cho 63 hộ trên.

Bản thân Nguyễn Văn Sơn được hưởng lợi 2 suất đất với tổng diện tích 331,3m2 không phải nộp tiền sử dụng đất.

Bị can Lê Đình Thuần vào năm 2008 đã trực tiếp ký Biên bản hội nghị thống nhất cấp quyền sử dụng đất giãn dân được hợp thức vào ngày 10-12-2002, trên bản đồ đất thổ cư năm 2003 đứng tên Lê Đình Toản (em họ Thuần), bản đồ đất thổ cư năm 2009 đứng tên vợ là Nguyễn Thị Thuỷ với diện tích 100m2;

Lập hồ sơ ký xác nhận hợp thức cho 12 hộ dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp thuê thầu, đất lấn chiếm, đất giao trái thẩm quyền, sai đối tượng vào các năm 2002-2003 nhưng vẫn ký xác nhận hồ sơ có nguồn gốc đất sử dụng hợp pháp trước ngày 15-10-1993, với tổng diện tích là 1.844m2 để đề nghị UBND  huyện ra Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

Bị can Nguyễn Xuân Trường đã cùng Nguyễn Văn Bột và Nguyễn Văn Sơn cấp, bán đất, giao đất trái thẩm quyền cho 9 hộ, với tổng diện tích trên 1.625m2, thu số tiền vụ lợi 21 triệu đồng; cấp giao đất cho 11 hộ không đúng đối tượng, với tổng diện tích 1.285m2, không thu tiền sử dụng đất; giao đất sai đối tượng cho 29 hộ dân với tổng diện tích 2.638m2, thu số tiền vụ lợi hơn 1,5 tỷ đồng; hợp thức đất lấn chiếm cho 2 hộ dân với tổng diện tích 552m2;

Bị can Trường cùng Lê Đình Thuần làm hồ sơ và xác nhận hợp thức nguồn gốc sử dụng đất cho 12 hộ dân từ đất giao trái thẩm quyền, sai đối tượng, đất lấn chiếm thành đất thổ cư, với tổng diện tích 1.844m2. Bản thân Trường được hưởng 2 xuất đất, với tổng diện tích 260,1m2 không phải nộp tiền theo quy định.

Bị can Nguyễn Tiến Triển đã đồng ý với chủ trương của UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ UBND xã trái quy định, với tổng diện tích 1.208m2, không thu tiền sử dụng đất; đồng ý chủ trương và kế hoạch của UBND xã trong việc tổ chức cho các hộ dân đấu thầu đất theo Quyết định 883 ngày 31-12-2003 của UBND huyện Mỹ Đức, dẫn đến 29 hộ trúng thầu sai đối tượng, thu số tiền vụ lợi cho UBND xã là trên 1,5 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Hồng, Bùi Văn Dũng và Nguyễn Văn Minh vào năm 2008 đã  trực tiếp ký biên bản hợp thức việc thống nhất của Đảng uỷ, HĐND và UBND xã về việc chia đất cho 10 cán bộ ngày 10-12-2002. Đức,  Hồng và Dũng đã được nhận đất và làm thủ tục để UBND xã hợp thức lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện đã quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bị can Nguyễn Văn Bột, năm 2002 cùng Nguyễn Xuân Trường, cán bộ địa chính xã giao đất trái thẩm quyền cho 2 hộ ông Khâm và ông Cơ với tổng diện tích 200m2. Riêng hộ ông Tặng, ông Bột không thừa nhận cùng Trường bán trái thẩm quyền. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định ông Bột bán cho ông Tặng, mặt khác các hộ được cấp từ năm 2002 nên căn cứ Khoản 2 Điều 23 BLHS thì các trường hợp trên đã hết hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự;

Năm 2002, Nguyễn Văn Bột nhận 77m2 đất trái phép tại khu vực Rặng Chúc (không thu tiền sử dụng đất). Mặc dù Bột biết rõ số diện tích đất trên được cấp không đúng đối tượng, năm 2011 đã làm thủ tục để UBND xã hợp thức, xác nhận nguồn gốc đất có trước thời điểm ngày 15-10-1993 và lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Nguyễn Văn Bột. UBND huyện đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bị can Nguyễn Văn Khang, năm 2008 đã ký biên bản hợp thức thống nhất của Đảng uỷ, HĐND và UBND  xã về việc chia đất cho 10 cán bộ ngày 10-12-2002 nhưng chưa được nhận đất và chưa làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ.

Trần Trung Tấn, Đinh Như Hải, Đinh Văn Dũng và Bạch Văn Đông không tiến hành thẩm tra, thẩm định về nguồn gốc đất vẫn tiến hành xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tranh chấp, khiếu kiện, trong đó Đinh Văn Dũng ký xác nhận 8/12 hồ sơ, với tổng diện tích đất là 1.212 m2, gây thiệt hại với số tiền gần 660 triệu đồng;

Trần Trung Tấn ký xác nhận 9/12 hồ sơ, với tổng diện tích đất là 1.182m2, gây thiệt hại  trên 1 tỷ đồng;

Bạch Văn Đông ký xác nhận 4/12 hồ sơ, với tổng diện tích đất là 625m2 đất đủ điều kiện, gây thiệt hại trên 584 triệu đồng;

Phạm Hữu Sách không kiểm tra, đôn đốc, không thẩm định lại hồ sơ có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không nhưng vẫn ký trình để UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ, với tổng diện tích đất là 1.834m2 trái quy định, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết luận điều tra, Viện KSND huyện Mỹ Đức đã truy tố các bị can Nguyễn Tiến Triển, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Lê Đình Thuần, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Dũng, Bùi Văn Hồng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Văn Bột về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1 ĐIều 281 BLHS.

Các bị can Phạm Hữu Sách, Đinh Văn Dũng, Bạch Văn Đông, Trần Trung Tấn bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng " theo quy định tại Khoản 2 Điều 285 BLHS.

Huyền Anh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !