xét nghiệm sàng lọc

Cập nhập tin tức xét nghiệm sàng lọc

Test nhanh Covid- 19, vì sao mỗi nơi một giá?

Giá test nhanh Covid-19 mỗi nơi một mức, có nơi thu cao gấp đôi chỗ khác, vậy lý do là gì?

Đang cập nhật dữ liệu !