Xem xét bãi bỏ các quy định về phòng chống dịch covid-19

Cập nhập tin tức Xem xét bãi bỏ các quy định về phòng chống dịch covid-19

Xem xét bãi bỏ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chủ động sửa đổi, bãi bỏ các quy định về phòng chống dịch và đưa vắc xin phòng bệnh vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Đang cập nhật dữ liệu !