xây dựng hình ảnh

Cập nhập tin tức xây dựng hình ảnh

CSGT Hải Phòng nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn luật Giao thông đường bộ cho các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông...

Đang cập nhật dữ liệu !