xã Đại Hiệp

Cập nhập tin tức xã Đại Hiệp

Đại Hiệp xuất sắc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Nam

Năm 2014, xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) vinh dự thuộc nhóm xã đầu tiên cán đích nông thôn mới (NTM) của tỉnh. 5 năm sau, Đại Hiệp là xã NTM nâng cao và năm 2020 xã tiếp tục trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !