Vượt khó qua đại dịch

Cập nhập tin tức Vượt khó qua đại dịch

Đã đến lúc doanh nghiệp tái thiết kế phương thức kinh doanh

Ngoài những giải pháp của Chính phủ, các địa phương, đã đến lúc chính các doanh nghiệp phải tính đến câu chuyện tái thiết kế các phương thức kinh doanh, tìm kiếm khả năng kinh doanh mới, tái cơ cấu doanh nghiệp để sống an toàn... 

Đang cập nhật dữ liệu !