vườn nho

Cập nhập tin tức vườn nho

Ninh Bình chuyển đổi mô hình sản xuất trồng nho kết hợp du lịch

Thời gian qua nhiều mô hình chuyển đổi sản xuất trồng nho kết hợp du lịch trên địa bàn Ninh Bình đã cho thấy sự thành công ban đầu của hướng đi mới này.

Đang cập nhật dữ liệu !