vùng nguy hiểm

Cập nhập tin tức vùng nguy hiểm

400 hộ dân ở Lào Cai đang nằm trong vùng nguy hiểm

Bắt đầu vào thời kỳ cao điểm mưa lũ, nhưng tại Lào Cai vẫn đang còn khoảng 400 hộ dân trong vùng nguy hiểm chưa kịp di dời. 

Đang cập nhật dữ liệu !