vốn FDI

Cập nhập tin tức vốn FDI

Vốn thực hiện FDI 7 tháng đầu năm ước đạt 10,5 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 7 tháng đầu năm, vốn thực hiện vẫn tăng. Cụ thể, tính đến 20/7/2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Đang cập nhật dữ liệu !