vốn FDI

Cập nhập tin tức vốn FDI

11 tháng đầu năm 2022, vốn FDI đạt 25,1 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !