Vie Channel

Cập nhập tin tức Vie Channel

VIB ghi dấu ấn đậm nét qua The Masked Singer Vietnam

VIB thành công trong việc mang các dòng thẻ tín dụng cùng hình ảnh về một ngân hàng sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại đến hàng triệu khán giả Việt Nam qua The Masked Singer Vietnam.

Đang cập nhật dữ liệu !