vận tải khách liên tỉnh

Cập nhập tin tức vận tải khách liên tỉnh

Mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh từ 13/10

Tối muộn ngày 10/10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !