Vấn nạn TikTok

Cập nhập tin tức Vấn nạn TikTok

TikTok lại lan truyền nội dung độc hại xúc phạm nhân vật lịch sử

Bài thơ chú bé loắt choắt đã bị xúc phạm nghiêm trọng qua bài rap trên TikTok, đang lan truyền chóng mặt trong những ngày qua.

Đang cập nhật dữ liệu !