Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cập nhập tin tức Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hồi sinh hồ Văn trong 200 ngày

Không gian hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) vốn là nơi dành cho sĩ tử bình thơ, nay chính thức được phép chỉnh trang, tôn tạo với diện mạo mới.

Đang cập nhật dữ liệu !