vải

Cập nhập tin tức vải

Tiểu thương bán đôi tạ rượu nếp, cả tấn vải hết veo ngày Tết Đoan Ngọ

Cơm rượu nếp cẩm, cơm rượu nếp cái hay quả mận, quả vải… là những thứ bán chạy nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay. Tiểu thương bán gần hết cả tạ cơm rượu nếp, cả tấn quả vải chỉ trong buổi sáng.

Đang cập nhật dữ liệu !