Vắc xin Nano Covax

Cập nhập tin tức Vắc xin Nano Covax

Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vắc xin Nano Covax

Chiều 22/7, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp vắc xin Nano Covax của Công ty Nanogen. 

Đang cập nhật dữ liệu !