ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Cập nhập tin tức ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nga dừng trợ cấp cho các doanh nghiệp lớn không ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Từ năm 2024, Nga sẽ bắt đầu áp dụng chính sách giới hạn, chỉ trợ cấp ngân sách cho các công ty lớn có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.

Đang cập nhật dữ liệu !