Tuyên Quang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên 2%/năm trong 5 năm tới

Với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm đẩy lùi nghèo đói, trong 5 năm 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang giảm xuống 9,03%.

{keywords}
Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững 

Xác định công tác giảm nghèo là trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, trong thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, quy định về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh được triển khai một cách đồng bộ, trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho người dân.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án để lồng ghép thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa; sắp xếp, ổn định dân cư; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ hộ nghèo tín dụng ưu đãi; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; triển khai tốt các chương trình khuyến nông, khuyến lâm…

Tính từ năm 2016 đến 2020 đã có trên 67.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở, ổn định cuộc sống với doanh số cho vay trên 2.600 tỷ đồng; gần 5.700 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở với kinh phí trên 156 tỷ đồng.

Tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 148.000 lượt hộ nghèo và cận nghèo, trên 40.600 lao dộng được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; trên 119.600 lao động được giải quyết việc làm…

Từ những chủ trương đúng đắn, cụ thể của tỉnh ta trong công tác chỉ đạo, thực hiện giảm nghèo và sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 9,03% vào cuối năm 2020, bình quân giảm 3,76%/năm, vượt kế hoạch đề ra (mục tiêu giảm 3%/năm).

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo như Lâm Bình, Na Hang giảm bình quân 5,34%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,55%, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng…

Để có được kết quả như trên, theo Sở LĐTB&XH tỉnh Tuyên Quang, địa phương này đã tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Việc hỗ trợ giảm nghèo được ưu tiên bằng tạo sinh kế lâu dài, bền vững như đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, trao chiếc “cần câu” cho hộ nghèo thay vì “con cá”.  Nhờ đó khi tiếp cận được nguồn ưu đãi cùng với sự giám sát, hỗ trợ từ cán bộ địa phương, nhiều hộ nghèo đã tìm được hướng thoát nghèo phù hợp.

Với cách thức linh hoạt, mỗi hộ nghèo đã được “tiếp sức” bằng các giải pháp khác nhau, tùy hoàn cảnh từng hộ, các cấp, các ngành đã nỗ lực hỗ trợ, triển khai các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đến với hộ nghèo một cách kịp thời, đầy đủ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tới, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, phấn đấu có ít nhất mỗi hộ nghèo có 1 người đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng cam kết sẽ cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân để vươn lên… Địa phương này phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2 - 2,5%/năm.

H. Anh 

Ngân hàng SHB chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2022

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đóng góp 5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động. Trước đó, SHB cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã giúp phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều người Dao tăng thu nhập nhờ chuyển đổi số

Nhờ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để bán các sản phẩm của người Dao, mà thu nhập của các thành viên Hợp tác xã Thiên An đã tăng từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

HTX kiểu mới: KHCN là trung tâm, đồng hành giảm nghèo bền vững

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo nhờ mô hình nuôi cá tầm

Mô hình nuôi cá tầm đem lại thu nhập cao đã giúp tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) giảm 4 – 5%/năm, hiện chỉ còn 27%, và ở riêng xã Mường Trai chỉ còn dưới 12%.

Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo

Một trong những giải pháp để giảm nghèo trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, làm thay đổi căn bản nhận thức của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việt Nam là hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo

Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

Viettel đồng hành giúp dân trên trận tuyến xóa đói giảm nghèo

Để giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, Viettel thực hiện hỗ trợ bằng hệ sinh thái. Tập đoàn đã phối hợp với từng huyện để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế, thiết thực. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !