tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Cập nhập tin tức tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Lùi thời gian khai thác đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thay vì cuối năm 2022, TP Hà Nội lùi thời gian khai thác thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào tháng 8/2023.

Đang cập nhật dữ liệu !