tương tác mạng

Cập nhập tin tức tương tác mạng

Tăng tương tác truyền thống để trẻ em xa rời điện thoại

Thay vì đưa cho con chiếc điện thoại như 1 vú em hay trẻ mặc định tìm niềm vui trên điện thoại thì cha mẹ hãy ném chiếc điện thoại đi và tương tác truyền thống với con.

Đang cập nhật dữ liệu !