truyện con muỗi và con bò đực

Cập nhập tin tức truyện con muỗi và con bò đực

Truyện ngụ ngôn tối nay: Con muỗi và con bò đực

Truyện ngụ ngôn Con muỗi và con bò đực hàm chứa bài học về sự khiêm tốn trong suy nghĩ, không nên đề cao quá mức bản thân mình.

Đang cập nhật dữ liệu !