trường Lômônôxốp

Cập nhập tin tức trường Lômônôxốp

Trường đầu tiên tại Hà Nội hỗ trợ học sinh từ Ukraine về học tập

Trường THCS - THPT Lômônôxốp (Hà Nội) vừa thông báo sẽ tạo mọi điều kiện tối đa, hỗ trợ học sinh từ Ukraine về Việt Nam tiếp tục học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !