Trương Dư Hi

Cập nhập tin tức Trương Dư Hi

Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Angela Baby... nhan sắc có thừa vẫn ‘lép vế’ khi đứng cạnh mẹ ruột

Nhìn vào các bức ảnh của Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Quan Hiểu Đồng, Trương Dư Hi, Angela Baby chụp với mẹ ruột, người ta dễ thấy câu "rồng sinh rồng, phượng sinh phượng" quá đúng!

Đang cập nhật dữ liệu !