trung tâm

Cập nhập tin tức trung tâm

Nỗ lực thực hiện hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng

Với mong muốn giúp người dân được trang bị kiến thức về mọi mặt, góp phần tăng hiệu suất lao động, giải quyết vấn đề việc làm, nhiều Trung tâm học tập cộng đồng đã được xây dựng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đang cập nhật dữ liệu !