trung tâm hồi sức cấp cứu

Cập nhập tin tức trung tâm hồi sức cấp cứu

Khi bác sĩ Ngoại khoa, Phụ sản đi chữa Covid-19

Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 của Bệnh viện Việt Đức tại TP. HCM có hàng trăm nhân viên, bác sĩ không thuộc chuyên môn truyền nhiễm nhưng họ vẫn luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh.

Đang cập nhật dữ liệu !