trung tâm học tập cộng đồng

Cập nhập tin tức trung tâm học tập cộng đồng

Quá trình xây dựng xã hội học tập vẫn tồn tại nhiều hạn chế

Tại hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” nhiều đại biểu đã chỉ ra hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !