triệu đô

Cập nhập tin tức triệu đô

Lão nông kể chuyện 'ăn đất' để có gia sản triệu đô

Từng phải đi cày thuê kiếm sống nhưng ông Huy có những tư duy khác biệt, thức thời, quyết đoán với việc thay đổi sản xuất, đón đầu xu thế. Lão ông "vua ăn đất" hiện đã thành triệu phú "đô la".

Đang cập nhật dữ liệu !